Regeringen har indtil videre besluttet, at alle grundskoler skal holde lukket frem til d. 17. januar 2021.
Det betyder, at vi må fortsætte med fjernundervisningen for alle klasser.

Med undtagelse af 9. og 10. klasse, som både skal have normal undervisning samt arbejde med deres projekt- og OSO-opgaver i uge 1 og 2, har vi valgt, at fjernundervisningen kører efter klassernes normale skemaer. Det fungerede rigtig godt i ugen op til jul og gav eleverne en bred faglig undervisning samt en mere varieret skoledag.

Der vil naturligvis være nogle udfordringer på de mindste klassetrin, 0. – 3. klasse, som ikke har deres egen computer. I disse klasser vil der blive uddelt bøger og kopimateriale, og skoledagens undervisning og forløb vil stå beskrevet i lektiebogen på intra.

Vi må pointere, at der er tale om nødundervisning, men vi ved, at lærerne vil gøre alt, hvad de kan for at give eleverne den bedst mulige undervisning.

For alle elever og forældre gælder det, at det er vigtigt at holde sig orienteret på intra, da det er på denne platform, at skolens løbende kommunikation og opdateringer om situationen vil kunne findes.

Nødpasning:
Der vil være mulighed for nødpasning for elever i 0. – 4. klasse alle hverdage fra kl. 6.30 – 16.30. Ifølge de nye udmeldinger fra myndighederne gælder dette ikke kun for de børn, hvis forældre varetager kristiske funktioner, men også forældre, hvis arbejde ikke kan varetages hjemmefra. Men vi beder naturligvis om, at I så vidt muligt holder jeres børn hjemme eller finder alternative pasningsmuligheder.

Kontakt administrationskontoret for yderligere information.