Egenbetaling

Betalingssatser for 2021 pr. 01.01.21
(Egenbetaling for skole, SFO og børnehave reguleres pr. 01.01.22)

Alle opfordres til at benytte NETS. Ønsker man at betale via girokort, vil der blive opkrævet et administrationsgebyr på DKK 75,00 pr. opkrævning.

Egenbetaling:

Egenbetaling for skole:

Førskole DKK 2.515,00 pr. måned i 3 måneder inkl. fuld SFO-plads / Børnehavesats
0. – 3. klasse DKK 1.375,00 pr. måned i 11 måneder
4. – 9. klasse DKK 1.425,00 pr. måned i 11 måneder
10. klasse  DKK 1.675,00 pr. måned i 11 måneder

Til 2. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 900,00
Til 3. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 700,00
Til 4. barn og efterfølgende børn ydes søskendemoderation på 100 %, således at egenbetalingen er DKK 0,00
NB:  Der gives ikke søskenderabat i forbindelse med Førskole.

Indmeldelsesgebyr på DKK 500,00 betales ved optagelse på skolen i 0. – 9. klasse og DKK 2.700,00 ved optagelse i 10. klasse (indmeldelsesgebyrets størrelse i 10. klasse er grundet studietur til New York). Gebyrerne tilbagebetales ikke ved en evt. udmeldelse.

Herudover vil der være udgifter til lejrskoler og studieture samt delvis egenbetaling for eventuelt buskort.

Egenbetaling for skolefritidsordningen – SPIREN:
for 0. – 3. klasse (andre klassetrin efter aftale)

SFO-plads DKK 1.275,00 pr. måned i 11 måneder
Feriepasning i juli DKK 600,00 pr. uge

Til 2. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 800,00
Til 3. barn ydes søskendemoderation, således at egenbetalingen er DKK 600,00
Til 4. barn og efterfølgende barn ydes søskendemoderation på 100 %, således at egenbetalingen er DKK 0,00
Der ydes kun søskendemoderation for elever i 0. – 3. klasse.

Egenbetaling for Sct. Knuds Børnehave:

Takst  (3 – 5 år) DKK 2.515,00 i 11 måneder
Takst  (2 – 3 år) *DKK 4.170,00 i 11 måneder
Feriepasning i juli DKK 650,00 pr. uge

* Bemærk: Den måned barnet fylder 3 år, betales der stadig takst for en 0-2-årig. Fra den efterfølgende måned ændres beløbet automatisk til taksten for en 3-5-årig.

Økonomisk friplads i børnehaven søges via pladsanvisningen ved Fredericia Kommune.

Der kan søges om et barselsmodul. Barselsmodulet er på 30 timer, der skal ligge i tidsrummet 8.30 – 14.30.
Egenbetaling for barselsmodul:
3-5 år: DKK 1.595,00 i 11 måneder
0-2 år: DKK 2.645,00 i 11 måneder

Centralt fordelt friplads for skole og SFO

Alle privatskoler får hvert år tildelt en mindre sum penge fra staten til uddeling til forældre, der har behov for tilskud til skolepenge og SFO. Dette betalingstilskud kan søges ifølge gældende lov.

For at komme i betragtning skal man aflevere et ansøgningsskema i skolens administration, som behandler ansøgningen samt sender godkendte ansøgninger videre til Fordelingssekretariatet. Ansøgningsskemaet bliver hvert år lagt på Forældreintra, når administrationen har modtaget det fra staten (omkring medio maj).

VIGTIGT: Seneste afleveringsdato for ansøgning om støtte til skoleåret 2021-2022 er den 20. juni 2021.

Pædagogisk Friplads for skole og SFO

Sct. Knuds Skoles bestyrelse udmønter hvert år et fast beløb til Pædagogisk Friplads, som kan søges af forældre til elever på skolen til delvis dækning af egenbetaling af skolepenge og/eller SFO. Udmøntningen af dette tilskud beror på pædagogiske forhold samt på forhold i familier, der har svært ved at dække det fulde beløb af egenbetalingen for skolepenge og/eller SFO.

Ansøgning om Pædagogisk Friplads kan ske ved henvendelse til skolens administration, hvorefter der aftales møde med skolens leder omkring tildeling af evt. Pædagogisk Friplads.

Udmeldelse

Udmeldelse af skole, SFO og børnehave skal ske ved skriftlig henvendelse til skolen. Det er ligeledes vigtigt, at klassens lærere, SFO- og børnehavepædagoger får besked om skole- eller institutionsskiftet – især hvis der ligger nogle problemer til grund for beslutningen.

Udmeldelsesvarsel for skole og SFO er 1 måned pr. den 1. i en given måned.

Udmeldelsesvarsel for børnehave er 2 måneder pr. den 1. i en given måned.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.

Ved udmeldelse af børnehaven betales fuldt ud for den måned, hvori barnet stopper + 2 måneders betaling.

For barnets skyld opfordrer vi til, at man sørger for, at barnet får sagt ordentligt farvel til lærere, pædagoger og kammerater.

HUSK at aflevere alle de bøger, der er lånt på skolen. Specifik bogliste kan udleveres af kontoret. Der opkræves betaling af ikke afleverede bøger.

9. og 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31. juli i afgangsåret.